ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลลิตา สันติวรรักษ์ 

  : lalita.santiworarak@gmail.com 

“จริง ๆ แล้วเราเป็นคนทำงานทางสายไอทีมา เขียนโปรแกรมเอย พัฒนาระบบงานบนเว็บเอย หรือแม้แต่กระทั่งการสร้าง  Content ไม่ว่าจะเป็นงาน Animation, งานกราฟิก ก็ทำมานานนะ เป็นสิบปีเลยทีเดียว  จนกระทั่ง วันหนึ่ง ได้มีโอกาสเข้ามาทำงานทางด้านการตลาด ณ วันนั้น ก็ยังไม่คิดว่า สิ่งที่เราเรียนมา จะช่วยอะไรส่วนนี้ได้ เต็มที่ก็คงช่วยเหลือด้านการใช้เครื่องมือต่าง  ๆ เช่น พวกโปรแกรมคอมพิวเตอร์อะไรพวกนี้  พอสุดท้าย เราได้เข้าไปเรียนรู้แบบจริงจัง ทำให้เรารู้สึกว่า นี่มันเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากจริง ๆ แถมเรามีความรู้ทางด้านเทคนิคเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว พอเอามาประกอบกัน ยิ่งสนุกไปใหญ่ จากวันนั้น จนถึงวันนี้ ก็เก็บประสบการณ์มาเรื่อย ๆ และมีความคิดที่อยากจะแบ่งปันความรู้เหล่านี้ให้กับคนอื่น ๆ ด้วย นี่ก็เลยเป็นที่มาของ Blog นี้  จริง ๆ มีอีกหลายเรื่องที่เราศึกษามานะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจัดอันดับมหาวิทยาลัยด้วย Webometrics หรือประสบการณ์การเป็น Consult ให้กับผู้ประกอบการในธุรกิจหลาย ๆ ขนาด  นับตั้งแต่นี้ ต่อให้งานเยอะมากขนาดไหน ก็จะพยายามมาเขียนมาเล่าให้ฟังนะคะ  ส่วนท่านใดมีคำถาม อยากถาม ก็สามารถติดต่อกันได้ผ่าน Blog นี้หรือจะเป็น Facebook Fanpage ก็ได้เช่นกันค่ะ ทักมาได้เลยนะคะ ยินดีมากค่ะ “

ประสบการณ์

 • ที่ปรึกษาด้าน Digital Marketing SME Thailand (ปัจจุบัน)
 • ที่ปรึกษาด้าน Digital Marketing ศิลาวดีพูล สปา รีสอร์ท เกาะสมุย (ปัจจุบัน)
 • ที่ปรึกษาด้าน Digital Marketing ผู้ผลิต Eminent Air (ปัจจุบัน)
 • ที่ปรึกษาด้าน Digital Marketing ผู้จัดจำหน่าย Kiyoi Air Purifier (ปัจจุบัน)
 • ที่ปรึกษาด้าน Digital Marketing ศูนย์ธุรกิจธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB Business Center) สาขา สยามสแควร์
 • ที่ปรึกษาด้าน Digital Marketing บริษัท TMC Insure Group
 • ผู้ตรวจประเมินตามหลัก ISO/IEC 17024:2012 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
 • ผู้ตรวจเชี่ยวชาญการตรวจประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิทัลคอนเทนท์ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
 • Microsoft Certified Professional Developer (MCPD:Web Developer)

Certificate 

 • Certificate of Google Ads Video (2564)
 • Certificate of Google Ads Display (2564)
 • Certificate of Google Shopping Ads (2563)
 • Certificate of Google Search Ads 360 (2563)
 • Certificate of Google Analytics (2563)
 • Certificate of Google Ads Measurement (2563)
 • Certificate of Google Ads Search (2562)
 • Certificate of Google Ads Fundamentals (2562)
 • Certificate of The Fundamentals of Digital Marketing from Google (2562)

วิทยากรรับเชิญ 

 • Digital Marketing 360 องศา สำหรับนักศึกษา หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิทยาการชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • Facebook Marketing สำหรับพนักงาน บริษัท ไทร์คูนเซนเตอร์ จำกัด (พฤศจิกายน 2563)
 • Introduction to Google Ads for Insurance Business สำหรับทีมขาย กรุงไทยแอกซ่า ประกันชีวิต (ตุลาคม 2563)
 • Online Workshop หัวข้อ Facebook Fanpage Creative Part สำหรับ Eminent Air Dealer (กันยายน 2563)
 • Digital Marketing 360 องศา สำหรับบุคลากรและผู้สนใจ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • Executive Workshop Facebook Fanpage Management สำหรับ Eminent Air Dealer (สิงหาคม 2563)
 • Digital Marketing for Insurance Business สำหรับทีมบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต (กรกฎาคม 2563)
 • Digital Marketing for Education สำหรับบุคลากร สาขาวิชาออกแบบตกแต่งภายใน คณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตย์พัฒนศิลป์ (กรกฎาคม 2563)
 • Digital Marketing 360 องศา รู้ให้ทัน ใช้ให้คล่อง สำหรับ บุคลากรและศิษย์เก่า คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (กรกฎาคม 2563)
 • Executive Workshop ซื้อโฆษณาบนเฟซบุ๊กอย่างไร ให้เข้าถึงลูกค้าตัวจริง สำหรับ Eminent Air Dealer (กรกฎาคม 2563)
 • Digital Marketing 360 องศา สำหรับพนักงาน บริษัทไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) (มิถุนายน 2563)
 • Digital marketing: Impact of digital content, social media, and business morale on business sustainability in the tourism industry สำหรับนักศึกษา คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (เมษายน 2563)
 • โครงการ NEC : New Entrepreneur Creation (ติดอาวุธให้ธุรกิจอาหารได้ด้วยนวัตกรรม) รุ่นที่ 1 และ 2
 • Motion Graphic ง่าย ๆ สไตล์ SME สำหรับ SMEs Privilege” โดย SMEs Thailand (กุมภาพันธ์ 2563)
 • Motion Graphic ง่าย ๆ สไตล์ SME สำหรับ SMEs Privilege” โดย SMEs Thailand (กุมภาพันธ์ 2563)
 • Motion Graphic ง่าย ๆ by Mobile สำหรับเจ้าหน้าที่ศูนย์เรียนรู้และหอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (พฤศจิกายน 2562)
 • Infographic Design on Mobile สำหรับพนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา (ตุลาคม 2562)
 • Facebook and Google Marketing สำหรับนักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (กันยายน 2562)
 • Facebook Marketing Strategies โครงการ Eminent Young Explorers 2019 (สิงหาคม 2562)
 • หลักสูตร Google Ads สำหรับบุคคลภายนอก โดย Ant Experience มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (สิงหาคม 2562)
 • Infographic Design on Mobile สำหรับพนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา (กรกฎาคม 2562)
 • หลักสูตร LINE Official Account สำหรับบุคคลภายนอก โดย Ant Experience มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (มิถุนายน 2562)
 • โครงการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม NEC 2019 : ติดอาวุธให้ธุรกิจอาหารได้ด้วยนวัตกรรม รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 (กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม) (เมษายน 2562)
 • หลักสูตร Facebook Advertising สำหรับบุคคลภายนอก โดย Ant Experience มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (เมษายน 2562)
 • หลักสูตรออนไลน์ หัวข้อ “การจัดการเฟซบุ๊ก กระตุ้นยอดขาย สำหรับ SMEs Privilege” โดย SMEs Thailand Team (มีนาคม 2563)
 • โครงการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม Next Step NEC 2018 : เจาะลึกกลยุทธ์การตลาดยุค 4.0 จังหวัดชลบุรี (กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม)
 • เทคนิคการใช้ LINE@ ต่อยอดธุรกิจอาหารให้ยอดพุ่ง (SCB Business Center สาขาสยามสแควร์)
 • การสร้าง Content ให้โดดเด่น ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปออนไลน์ (SCB Business Center สาขาสยามสแควร์)
 • โครงการ 12 อาวุธลับกับ 6 กูรู หัวข้อ Facebook Ads Manager และ Payment in Messenger  (BusinessLinx จาก SCB)
 • การใช้งาน Facebook Ads Manager (SCB Business Center สาขาสยามสแควร์)
 • โครงการบุกตลาดออนไลน์อย่างไรในยุค 4.0 สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA)
 • ที่ปรึกษา ด้าน Digital Marketingโครงการ NEC Next Step กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม จ.นครราชสีมา และ จ.ภูเก็ต
 • Digital Marketing Workshop (บริษัท เอเชียประกันภัย)
 • Facebook Marketing Training (บริษัท TMC Insure Group, ทีมการตลาดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์)
 • Google Adwords Training และ New Tools of Digital Marketing Workshop Training (บริษัท TMC Insure Group)
 • ระบบจัดการสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ (สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข,มหาวิทยาลัยสวนดุสิต)
 • การบริหารจัดการระบบงานบนเว็บไซต์ (กองการสื่อสาร กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา)
 • การสร้างสื่อการเรียนการสอนแบบ Interactive (มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา)
 • การออกแบบงานนำเสนอให้มีประสิทธิภาพ (บริษัท One to One Contact ในเครือบริษัท Samart Coperation. บริษัท SCI ECO ในเครือปูนซีเมนต์ไทย)
 • การสร้างสื่อการเรียนการสอนแบบ Interactive (มหาวิทยาลัยศรีปทุม)
 • โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม)

ผลงานทางด้านวิชาการ/งานวิจัย

 • Impact of Social Media Traffic Backlinks in Webometrics : Best Paper Awards, Seoul, South Korea (December, 2018)
 • Evaluation of Higher Educational Website focused on Impact Ranking in Webometrics : Case study of Thailand University, Seoul, South Korea (December, 2018)
 • A Learning between Type of Content and Content Level on Microsoft Excel, Seoul, South Korea (December, 2018)
 • Content Type on Website and Learner Personality: Case Study of Microsoft Excel, Singapore (October, 2018)
 • A Study of Learner Behaviors and Content on Learning Website, Singapore (October, 2018)
 • A Case Study of Usability Design Principle in Responsive E-Commerce Web Application, IEEE International Journal (September, 2018)
 • Learner Personality and Content File Format on Learning Website, Bangkok (August, 2018)
 • The Study of Relationship between Personality and Content format on Learning Web Application, Singapore (July, 2018)
 • Evaluation of Thailand Rajabhat University Website Content based on Webometrics, Singapore (July, 2018)
 • Assessment of Website Content Based on Webometrics Ranking : Case Study of Thailand University, Kyoto, Japan (March, 2018)
 • A Case Study of Usability Design Principle in Responsive E-Commerce Web Application (IEEE Journal, ijeee), Singapore (August, 2017)
 • A Study of Website Content in Webometrics Ranking of World University by using SimilarWeb Tool (IEEE Conference) Singapore (August, 2017)
 • A Survey of Behavior Interactive During Online Gameplay : Skills, Duration and Moneny Spent, Jeju, South Korea (July, 2017)
 • A Study of Website Visibility in Webometrics Ranking of World University by using SEO Tool : Case Study of  Thailand Rajabhat University, Singapore (April, 2017)
 • การศึกษาการจัดการข้อมูลบนเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยจากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยด้วย Webometrics ในยุค Thailand 0 ด้วยเครื่องมือ SEO, วิทยาลัยนครราชสีมา จ.นครราชสีมา (มีนาคม, 2560)
 • การศึกษาข้อมูลการเผยแพร่เนื้อหาบนเว็บไซต์ของสถาบันการศึกษา ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยจาก Webometrics. มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก (2558)