สถิติการใช้งาน Digital ประเทศไทย ปี 2021

สิ้นสุดการรอคอยกันแล้วนะคะ สำหรับ สถิติการใช้งานดิจิทัล (Digital) ของประเทศไทย ปี 2021 โดยสถิตินี้เกิดจากการเก็บรวบรวมข้อมูลของ We Are Social และ Hootsuite ที่ทำการเก็บข้อมูลการใช้งานดิจิทัลของทั่วโลก