เปิดรับสมัคร ผู้สนใจเข้าร่วมอบรมทักษะ Digital Marketing รุ่นที่ 2 ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย

ขอเรียนเชิญ บุคลากร ครู/อาจารย์/ผู้สอน/วิทยากร และนักเรียน/นักศึกษา หรือผู้สนใจ เข้าร่วมอบรมในหลักสูตรที่ต้องการ โดยการอบรมจะมีขึ้น
วันที่ 26 – 28 ตุลาคม 2565
เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตสะพานใหม่