Club House – ช่องทางที่ทำให้เรารู้สึกใกล้กันมากขึ้นกว่าเดิม

อย่าเพิ่งแปลกใจ ถ้าช่วงนี้ ใคร ๆ มักจะถามถึง Invitation Credit ในการเข้าใช้งาน Social Media ค่ายใหม่ ที่รู้จักกันในชื่อของ Club House วันนี้จะพาไปทำความรู้จัก Club House และวิธีการเข้าใช้งานเบื้องต้น สำหรับคนที่เพิ่งเข้าได้เข้าไปสัมผัสกับ Community รูปแบบใหม่ ที่ช่วยทำให้ผู้ใช้งานทุกคนได้ความรู้สึกใกล้ชิดกันมากกว่าเดิม