Facebook Business Manager เรื่องที่ไม่ควรมองข้าม

Facebook Business Manager คือเครื่องมือในการจัดการและบริหารธุรกิจของเราบนโลกของ Facebook หรืออาจจะทำความเข้าใจง่าย ๆ ก็คือ หมายถึงความเป็นเจ้าของสินค้าหรือบริการนั้น ๆ บน Facebook นั่นเอง