Facebook Business Manager เรื่องที่ไม่ควรมองข้าม

Facebook Business Manager คือเครื่องมือในการจัดการและบริหารธุรกิจของเราบนโลกของ Facebook หรืออาจจะทำความเข้าใจง่าย ๆ ก็คือ หมายถึงความเป็นเจ้าของสินค้าหรือบริการนั้น ๆ บน Facebook นั่นเอง

สถิติการใช้งาน Digital ประเทศไทย ปี 2021

สิ้นสุดการรอคอยกันแล้วนะคะ สำหรับ สถิติการใช้งานดิจิทัล (Digital) ของประเทศไทย ปี 2021 โดยสถิตินี้เกิดจากการเก็บรวบรวมข้อมูลของ We Are Social และ Hootsuite ที่ทำการเก็บข้อมูลการใช้งานดิจิทัลของทั่วโลก

Digital 2021 Global Overview Report

อันดับแรกคือการใช้เวลาในการดูทีวีบนอินเทอร์เน็ต ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง 24 นาที ต่อวัน อันดับที่สองคือ คนส่วนใหญ่ใช้เวลาในการใช้งาน Social Media อยู่ที่ประมาณ 2 ชั่วโมง 25 นาที ต่อวัน อันดับที่สาม เป็นการใช้เวลาในการอ่านข่าว ประมาณ 2 ชั่วโมง 2 นาที ต่อวัน